blog

Víte, jak správně připravit tisková data?

I když se na první pohled může zdát, že se jedná o méně významnou část zpracování zakázky, závisí na něm výsledná kvalita, ale i rychlost zpracování každé tiskoviny. Problém s tiskovými daty řešíme u 70% objednávek. Zákazníci se často přeceňují, snaží se data připravit sami či s někým, kdo s tím nemá zkušenost, ale to většinou nestačí. Některé drobné chyby si zvládneme odstranit sami, ale je vždy lepší, když jsou data připravena korektně již od Vás, resp. Vašeho grafika. Podívejte se na základní pravidla pro přípravu tiskovin.

CMYK a RGB

Víte jaký je rozdíl mezi CMYK a RGB barvovým prostorem? K tisku se běžně využívá barvový prostor CMYK. Oproti tomu barvový prostor RGB se využívá zejména pro zobrazování na monitorech. Pro co nejvěrnější zachování barev grafického návrhu s výslednou tiskovinou, doporučujeme pracovat na zkalibrovaném monitoru v prostoru CMYK, obrázky a fotografie mohou být převedeny do CMYK až při exportu do pdf dokumentu. Pro to stačí při exportu z grafického programu zaškrtnout uložení do standardu PDF/X-1a:2001.

Pokud nám zašlete data v barvovém profilu RGB, sice si je dovedeme převést do profilu CMYK, ale některé tóny se mohou výrazně změnit. Tuto možnost tedy zásadně nedoporučujeme, pokud chcete, aby výsledná tiskovina barevně odpovídala vašemu grafickému návrhu na monitoru.

Pro co nejvěrnější zachování barev doporučujeme vkládat také barvový profil Coated Fogra 39 se zachováním číselných hodnot. Tento profil je vhodný pro všechny běžné používané tiskové stroje.

Fakt: Běžný uživatel doma nebo v práci nemá zkalibrovaný monitor. Ten používají většinou profesionální grafici či polygrafické firmy. Tzn. barva, kterou vidíte na svém monitoru neodpovídá přesně tomu, co se vytiskne.

Příprava dat

Formát souboru

Pro dodání tiskových dat je nejvhodnější formát .pdf, vyexportovaný z profesionálního grafického programu (zpravidla programy od firem Adobe, Corel, Quark, Affinity). U velkoplošného tisku si poradíme také s formáty .tiff a .jpeg, i když i ty mají svá úskalí. Do tisku však jiné formáty nepatří, protože nepodporují barvový prostor CMYK nebo nedovolují vyšší rozlišení než rozlišení vhodné pro obrazovku.

Fakt: Často nám posíláte fotky a texty vložené do Wordu, ale z tohoto formátu není tisk možný. Také se stává, že požadujete úpravu dat, která jsou již ve finálním formátu .pdf, ani ty už upravovat nelze, je potřeba aby úpravy prováděl ten, kdo data vytvářel z tzv. zdrojových souborů, je to časově nejméně náročné.

Příprava dat

Tiskové značky a spadávka

Dalším důležitým tématem jsou tiskové značky a spadávka. Tiskové značky jsou důležité především pro dokončovací zpracování, jako např. ořez, ale i pro posouzení kvality tisku. Do oblasti spadávky pokračuje grafika, která bude následně ořezána. Jedná se o přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy.

Pokud bude pdf dokument připraven bez spadávky, u tiskovin se může tento proužek s nepotištěnou plochou objevit. Do tiskových dat však neumisťujte kontrolní proužky, pouze ořezové značky. Pokud budeme potřebovat, kontrolní proužky si vygenerujeme sami po vyřazení na arch.

Komprese

Obsahují vaše tisková data velké fotografie či rastrové obrázky a data jsou po exportu příliš velká? V tom přípravě je vhodné využít kompresi.

Před odesláním dat k tisku je vhodné si data nejdříve zkontrolovat. To lze provést v programu Adobe Acrobat. Pokud jsou i po kompresi data moc velká, popř. obsahují velké množství objektů s průhlednostmi a nejdou Vám otevřít a zobrazit, popř. se otevírají dlouho, pravděpodobně je neotevřeme ani my.

To znamená že je nezvládneme ani tzv. naripovat, tedy nahrát do tiskového stroje a následně vytisknout. V takovém případě je kromě komprese vhodné použít i sloučení průhledností.

Průhlednosti

Při ukládání dat je potřeba dát pozor na vzniklé průhlednosti. Pokud ve své grafice používáte jakékoliv průhlednosti (včetně režimů prolnutí), může nastat problém při zpracování dat. Při ripování se mohou špatně sloučit a dochází k chybám jako jsou přepisy nebo výpadky textů i obrazů. Průhlednosti snadno sloučíte uložením do formátu PDF/X-1a:2001.

Přípravu dat k tisku není tedy vhodné podceňovat.

Stáhněte si také naši brožuru „Příručka k předtiskové přípravě“. Pokud máte k přípravě dat k tisku další otázky, neváhejte nás kontaktovat.