Příprava tiskových dat pro Roll Up bannery

Důležité pokyny:

  • Z obrázku vidíte, že data jsou na výšku o 11 cm vyšší, protože 1 cm grafiky nahoře překryje lišta
    a 10 cm dole se zasune do mechaniky rollupu.
  • Data musejí být dodány v barevném prostoru CMYK, obrázky nesmí být v RGB.
  • Všechna písma musí být převedena na obrysy.
  • Doporučené rozlišení v závislosti na vzdálenosti pozorovatele od roll up banneru je 150–300 DPI.
  • Dodávejte jako soubor PDF s 3mm spadávkou a ořezovými značkami.
  • Verze pdf nesmí být vyšší jak 1.3.
  • PDF ukládáme do evropského standardu PDF/X-1a.
  • Ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky.

Upozornění:

Barvy na obrazovce se mohou lišit od barev, které jsou vytištěny.

Šablony k jednotlivým produktům:

Naleznete na Print.cz, vždy u konkrétního produktu v sekci Ke stažení.